Angebote zu "Heden" (25 Treffer)

Kategorien

Shops

Cultuurgeschiedenis van Nederland: Een hoorcoll...
9,95 € *
ggf. zzgl. Versand

De Nederlandse identiteit bestaat volgens sommige mensen niet. Maar Nederland kent wel degelijk collectieve eigenaardigheden die lange tradities hebben en niet zomaar uit de lucht zijn komen vallen. De afkeer van nationalisme en volkshelden, het botte en directe optreden, het gelijkwaardigheidsdenken, de Oranje- en carnavalsgekte, het zuinige en het polderen zijn maar enkele voorbeelden. Herman Pleij analyseert in zijn college de typische eigenaardigheden die de Nederlandse identiteit mede vormen en plaatst ze in een cultuurhistorisch perspectief. Hij schept een historische kader waarin de verbintenis tussen heden en verleden zichtbaar wordt. Inhoud: Hoofdstuk 1: Identiteit, Hoofdstuk 2: Botte Hollanders, Hoofdstuk 3: Leiderschap en helden, Hoofdstuk 4: Sukkels en sporthelden, Hoofdstuk 5: Saamhorigheidsgevoel, Hoofdstuk 6: Nieuwe houvasten en rituelen, Hoofdstuk 7: Nederzettingsgeschiedenis, Hoofdstuk 8: Koopmansmoraal, Hoofdstuk 9: Decentraal als principe, Hoofdstuk 10: Poldermodel, Hoofdstuk 11: Geweten van de wereld, Hoofdstuk 12: Gemeenschappelijk referentiekader. The PDF booklet that accompanies this selection will be automatically added to My Library after the purchase. 1. Dutch. Herman Pleij. http://samples.audible.de/bk/hoac/000010/bk_hoac_000010_sample.mp3.

Anbieter: Audible
Stand: 20.01.2020
Zum Angebot
De Bijbel: Een hoorcollege over de geschiedenis...
9,95 € *
ggf. zzgl. Versand

De bijbel is een fascinerend boek, dat talloze mensen ook nu nog inspireert. Marius van Leeuwen leidt u met zijn college op boeiende wijze rond door dit soms vreemde en verwarrende boek. Zo bestaat de bijbel niet uit één, maar uit een hele reeks boeken. We vinden er vele genres, waaronder historische verhalen, legenden, profetische visioenen, spreuken en wetsteksten. Een schitterend overzicht van de bijbel, zijn inhoud en zijn achtergronden. Inhoud: Wat voor soort boek is de bijbel? Hoofdstuk 1: Heilig boek en cultuurmonument; de bijbel in de moderne tijd, Hoofdstuk 2: Wat er in kwam en wat niet; vragen rond de canon van de bijbel, Hoofdstuk 3: Korte inhoud van de bijbel. Teksten in soorten: Hoofdstuk 4: Verhaal en profetie; omgaan met verleden, heden en toekomst, Hoofdstuk 5: Lied en wijsheid; lofzang en klacht; zekerheden en vragen, Hoofdstuk 6: Evangeliën en brieven; eenheid en verscheidenheid in het Nieuwe Testament. Vertalen en vertolken: Hoofdstuk 7: Het nut van al die vertalingen, Hoofdstuk 8: Wijzen van interpreteren, meer en minder wetenschappelijk, Hoofdstuk 9: Sporen in de geschiedenis; over de uitwerking van de bijbel. The PDF booklet that accompanies this selection will be automatically added to My Library after the purchase. 1. Dutch. Marius van Leeuwen. http://samples.audible.de/bk/hoac/000014/bk_hoac_000014_sample.mp3.

Anbieter: Audible
Stand: 20.01.2020
Zum Angebot
Geschiedenis in het groot: Een hoorcollege over...
9,95 € *
ggf. zzgl. Versand

Wat is onze plaats binnen de geschiedenis van de mensheid, van het leven op aarde, van onze planeet, het zonnestelsel en het gehele heelal? Waarom zouden we ons moeten interesseren voor deze geschiedenis op grote schaal, van de Big Bang tot het heden? In zijn college beantwoordt Maarten van Rossem deze en andere vragen en geeft hij een overzicht van ons alomvattende verleden. Hij laat daarbij de samenhang zien tussen wetenschapsgebieden die gewoonlijk zelden met elkaar in verband worden gebracht. Inhoud: Hoofdstuk 1: Waarom is "geschiedenis in het groot" of "big history" zo'n populair onderwerp? Hoofdstuk 2: Welke conceptuele problemen brengt de grootschalige geschiedenis met zich mee? Hoofdstuk 3: Van de Big Bang tot het begin van het leven, Hoofdstuk 4: Van het begin van het leven tot het vertrek van homo sapiens uit Afrika, Hoofdstuk 5: Jagers en verzamelaars worden landbouwers: de agrarische revolutie, Hoofdstuk 6: De verstrekkende gevolgen van de agrarische revolutie, Hoofdstuk 7: Nadat China zijn kans verkeken heeft, verkent en verovert Europa de wereld, Hoofdstuk 8: De tweede grote transformatie in de menselijke geschiedenis: de industriële revolutie. The PDF booklet that accompanies this selection will be automatically added to My Library after the purchase. 1. Dutch. Maarten van Rossem. http://samples.audible.de/bk/hoac/000039/bk_hoac_000039_sample.mp3.

Anbieter: Audible
Stand: 20.01.2020
Zum Angebot
De wereld van het geld: Een hoorcollege over de...
9,95 € *
ggf. zzgl. Versand

Sinds de crisis hebben we vaak negatieve associaties bij de financiële wereld. Beurzen zijn gokhallen, bankiers zijn graaiers, beleggers impulsief. Maar is dit terecht? In hun colleges "De wereld van het geld" onderzoeken economisch historici Joost Jonker en Oscar Gelderblom de wereld van het geld. De wereld van biljetten en bitcoins, belasting en bedrijven, beurzen en beleggen, banken en crises. De financiële sector is niet altijd even doorzichtig, maar heeft wel enorme invloed. We hebben er veel aan te danken: niet alleen materiële welvaart, maar ook vrede en stabiliteit. Het VOC-aandeel was het eerste waardepapier, vergelijkbaar met het huidige aandeel, waardoor burgers grote projecten konden financieren. Parlementen ontstonden doordat vorsten moesten onderhandelen met hun onderdanen over belastingen. En banken en bankiers maakten de renaissance mogelijk. Maar kunnen we ook leven in een wereld zonder geld? Een briefje van €100,- is slechts waard wat de ander er voor in ruil geeft. De opkomst van de bitcoin lijkt aan te tonen dat er alternatieven zijn. Wat betekent dat voor de toekomst? Dit hoorcollege is tot stand gekomen i.s.m. Studium Generale Universiteit Utrecht. Inhoud: College 1: Biljetten en bitcoins (Joost Jonker); Hoofdstuk 1: Het wezen van geld Hoofdstuk, 2: De werking van geld Hoofdstuk, 3: Heden en toekomst; College 2: Belasting en bedrijven (Oscar Gelderblom); Hoofdstuk 4: De Belastingkampioen, Hoofdstuk 5: Revolutie!, Hoofdstuk 6: Belasting is politiek; College 3: Beurzen en beleggen (Oscar Gelderblom); Hoofdstuk 7: Beleggen, wat heb je eraan?, Hoofdstuk 8: Wie belegt er eigenlijk?, Hoofdstuk 9: Het nut van financiële experts; College 4: Banken en crises (Joost Jonker); Hoofdstuk 10: Crises, Hoofdstuk11: Banken, H 1. Dutch. Joost Jonker, Oscar Gelderblom. http://samples.audible.de/bk/hoac/000501/bk_hoac_000501_sample.mp3.

Anbieter: Audible
Stand: 20.01.2020
Zum Angebot
Vrijheid en verplichting: Een hoorcollege over ...
9,95 € *
ggf. zzgl. Versand

De titel "Vrijheid en verplichting" is ontleend aan de ethische theorie van Immanuel Kant en is een bijzonder actueel thema. Vanaf de Griekse oudheid tot op heden denken filosofen na over de menselijke ethiek. Geïnspireerd door urgente morele vraagstukken en de menselijke beperkingen, ontwikkelden filosofen opvattingen over ethiek die ook nu nog van grote waarde zijn. Herman Philipse behandelt een selectie van grote westerse filosofen over ethiek, waaronder Plato, Aristoteles, Descartes, Hobbes, Spinoza, Hume, Kant, Nietzsche en Levinas. Inhoud: Deel 1: Plato: Euthyphro, Gorgias, Politeia: Hoofdstuk 1: Intro: Van Madoff naar Plato; Hoofdstuk 2: Doel, opzet en methode van de collegereeks; Hoofdstuk 3: Ethiek en politiek volgens de Politeia (ca. 380 v. Chr). Deel 2: Aristoteles: Ethica Nicomachea: Hoofdstuk 4: Inleiding ; Hoofdstuk 5: Het Gulden Midden; Hoofdstuk 6: Het beste leven. Deel 3: Receptie van de stoa in de ethiek van Descartes: Hoofdstuk 7: Ethiek als therapie; Hoofdstuk 8: Voorlopige en definitieve ethiek; Hoofdstuk 9: Les passions de l'âme/Trâité des passions. Deel 4: Thomas Hobbes en Baruch Spinoza: twee radicale verlichters: Hoofdstuk 10: Individu en totaliteit bij twee deterministische denkers; Hoofdstuk 11: Het materialisme van Thomas Hobbes; Hoofdstuk 12: Het pan-en-theïsme van Baruch Spinoza. Deel 5: David Hume en Immanuel Kant: van Empathie naar plicht: ulHoofdstuk 13: Hume: A Science of Man; Hoofdstuk 14: Kant: autonomie en plicht; Hoofdstuk 15: Kant: Hoe is ethiek mogelijk? Deel 6: Darwin, Mill en Nietzsche: Hoofdstuk 16: Charles Darwin: The Descent of Man; Hoofdstuk 17: John Stuart Mill: Utilitarianism; Hoofdstuk 18: Friedrich Nietzs 1. Dutch. Herman Philipse. http://samples.audible.de/bk/hoac/000103/bk_hoac_000103_sample.mp3.

Anbieter: Audible
Stand: 20.01.2020
Zum Angebot
Maharaj, R: Zelfloos Zelf
47,90 CHF *
ggf. zzgl. Versand

'Wie ben ik?' In dit hard toeslaande en verlichtende boek zul je het antwoord op deze eeuwige vraag vinden. Eindelijk heeft de Vermiste Waarheid jou gevonden. Terwijl je Zelfloos Zelf leest en je jezelf in de woorden herkent, zal je wereldbeeld dramatisch en onomkeerbaar veranderen. De Aanwezigheid van de Meester schijnt in iedere pagina, je naar huis gidsend. 'De Werkelijkheid wordt er bij de Onzichtbare lezer Ingegrift.' Zelfloos Zelf is je eigen draagbare Guru. Shri Ramakant Maharaj, een directe discipel van Nisargadatta Maharaj, beroemd van ' I AM THAT', was met zijn Meester van 1962 tot 1981. Zelfloos Zelf bevat de krachtige en onaangelengde woorden van de Spontane Kennis (geen intellectuele kennis) van deze Zelfgerealiseerde Meester, gegeven in nuchtere taal. Zijn leringen zijn baanbrekend, radicaal en absoluut, de 'kortste weg' naar Zelfrealisatie biedend. Deze hoge en zeldzame universele kennis is sinds de dagen van Shri Nisargadatta Maharaj niet met zulke helderheid en kracht gehoord. Na door alle illusoire lagen gesneden te hebben, wordt de Overtuiging 'Ik ben niets' stevig gevestigd. Vervolgens schijnt 'Ik ben alles' voort. De Meester spreekt vanaf de bodemloze bodem van de Werkelijkheid. De Waarheid staat niet open voor debat. 'Er is geen Verleden, geen Toekomst, geen Heden. Je bent Ongeboren. Dus, wiens 'Heden'? Wiens 'Nu'?' 'Je thuis is niet Amerika, Engeland of India. De Wereld is je thuis. Je bent als het luchtruim, voorbij beperkingen. Je bent overal.' 'Zelfloos Zelf is een prachtig, opmerkelijk boek, dat vele van Shri Nisargadatta Maharaj' volgers en anderen zal helpen. Ik twijfel er niet aan dat Shri Ramakant Maharaj een Jnani is. Ik bewonder de inhoud enorm. Prachtig!' Alan Jacobs, Auteur en Voorzitter van de Ramana Maharshi Stichting van het Verenigd Koninkrijk. 'Een penetrerend en provocerend boek.' De Nieuwe Wereld Bibliotheek, Novato, Californië. 'De Leringen van Shri Ramakant Maharaj dragenhet stempel van volledige authenticiteit en hebben de kracht om de aspiranten te Ontwaken voor hun ingeboren Gewaarzijn.' Timoty Conway, Auteur en Leraar van 'Advaita spiritualiteit' CA, Verenigde Staten. 'Men dient dit boek te ademen en het denken achterwege te laten. Er gebeurt meer in de dialogen dan woorden kunnen zeggen. Na dit boek te hebben doorgelezen ben ik tot de conclusie gekomen dat het in de aanwezigheid zijn van Ramakant Maharaj, het binnengaan van een andere dimensie van begrip is.' Christopher Quilkey, Redacteur, 'Mountain Path' Driemaandelijks tijdschrift, Sri Ramanasramam. Verplichte kost voor Zoekers naar Heelheid en Eenheid!

Anbieter: Orell Fuessli CH
Stand: 20.01.2020
Zum Angebot
Embodiments of Evil: Gog and Magog
57,90 CHF *
ggf. zzgl. Versand

Gog en Magog, als archetypen van het kwaad, spelen sinds hun verschijning in de Bijbel en de Koran een belangrijke rol. Van plattegronden tot literatuur en teksten, van middeleeuws Europa tot de Byzantijnse en Arabische wereld, van Berber tot Perzische en Indonesische tradities, en tot in het heden met teksten op internet: steeds weer komen deze monsterlijke wezens naar voren. Deze 'Bijbelse' figuren worden in gezien als aankondigers van grote veranderingen, en worden afgebeeld met hondenhoofden en slangentongen. Op omslagen van de hedendaagse Arabische apocalyptische literatuur kunnen ze zowel reuzen als half-mensen zijn. Dit deel in de serie 'Iranian Studies Series' onthult in acht essays het beeld van Gog en Magog zoals deze voorkomen in verschillende genres, variërend van eigentijdse folk-religie op het internet tot aan het rijke literaire erfgoed van de 'Alexander romances'. - Dr. A.A. Seyed-Gohrab is track-leader van het Persian Studies programma aan de Universiteit Leiden. - Dr. F. Doufikar-Aerts is onderzoeker een de Leiden School of Middle Eastern Studies. - S. McGlinn is onafhankelijk wetenschapper en schrijft en vertaald op het gebied van Bahai studies, Iran studies en Islam studies.

Anbieter: Orell Fuessli CH
Stand: 20.01.2020
Zum Angebot
Hein, F: Psychodrama en transactionele analyse
72,90 CHF *
ggf. zzgl. Versand

Psychodrama, een actiegerichte methodiek, waarbij scènes uit verleden, heden of toekomst uitgespeeld worden, vindt plaats in een groep en geniet alle voordelen van de kracht van groepen. Transactionele analyse is een heldere en consistente persoonlijkheidstheorie. De combinatie van de methodiek van psychodrama en de theorie van transactionele analyse blijkt in de praktijk een zeer effectief middel om in te zetten voor probleemoplossing en veranderingsprocessen, zowel bij personen als bij organisaties. De speelse creativiteit van psychodrama en de praktische toepasbaarheid van transactionele analyse tezamen, bieden de groepsleden mogelijkheden om te oefenen met alle mogelijke belevingen zonder kritisch beoordeeld te worden.Hoe deze aanpak in de dagelijkse praktijk in zijn werk gaat, wordt in dit boek beschreven. Naast een korte inleiding in de transactionele analyse, wordt onder andere ingegaan op dilemma's, contra–indicaties, speciale technieken, valkuilen, omgaan met weerstand en groepsdynamiek. De vele, soms ontroerende praktijkvoorbeelden uit de klinische en de ambulante praktijk maken dit boek toegankelijk en prettig leesbaar.

Anbieter: Orell Fuessli CH
Stand: 20.01.2020
Zum Angebot
Dut-Kijken in De Spiegel Van H
99,90 CHF *
ggf. zzgl. Versand

Marie Kamphuis (1907–2004) is een van de vormende krachten van het maatschappelijk werk in Nederland. Tijdens haar leven ontwikkelde de sociale hulpverlening zich tot een beroep met duidelijke methodische en ethische principes. In haar memoires verhaalt ze op levendige wijze hoe die ontwikkeling verliep en welke rol zijzelf en anderen daarin speelden.Kijken in de spiegel van het verleden vormt het authentieke en soms eigenzinnige verslag van een vrouw van wie de persoonlijke geschiedenis bijna samenvalt met de geschiedenis van het ontstaan van professioneel maatschappelijk werk. Het boek biedt een ingang om die geschiedenis mee te beleven en zicht te krijgen op belangrijke thema's. Ervaringskennis en onderzoeksresultaten uit eerdere perioden worden vaak vergeten of bestempeld als verouderd. Totdat iemand in de spiegel kijkt en als in een achteruitkijkspiegel ziet waar het eigen methodisch handelen vandaan komt. Dan blijkt dat actuele thema's op velerlei manieren in geschiedenis van het maatschappelijk werk terug te vinden zijn. De memoires van Kamphuis onderschrijven het belang van terugkijken naar dat verleden, dat het Beroepsprofiel van de maatschappelijk werker (NVMW 2006) zo nadrukkelijk bepleit.Deze heruitgave toont dat veel opvattingen van Kamphuis verrassend actueel zijn. Ze bieden aanknopingspunten om te kijken naar professionalisering, internationalisering, verschuivingen in werkveld en opleiding, de tendens tot verbreding van het beroep (social work) en het verband met wetenschap. Maar ook om te kijken naar spelvormen en naar dilemma's op het vlak van de beroepsethiek, naar kansen en risico's in verband met sekse en etniciteit. Om de verbanden tussen actuele en historische ontwikkelingen te verhelderen worden de oorspronkelijke hoofdstukken afgewisseld met tien korte intermezzo's. Tien gerenommeerde auteurs trekken de thema's van Kamphuis op hun eigen wijze door naar het heden. De intermezzo's zijn beknopt maar er zijn tips voor wie verder wil lezen.De uitgave is verzorgd op verzoek van de Marie Kamphuis Stichting (MKS), die zich in het spoor van haar naamgeefster inzet voor een vruchtbare wisselwerking tussen de praktijk en de wetenschap van het maatschappelijk werk.De uitgave is verzorgd op verzoek van de Marie Kamphuis Stichting (MKS), die zich in het spoor van haar naamgeefster inzet voor een vruchtbare wisselwerking tussen de praktijk en de wetenschap van het maatschappelijk werk.

Anbieter: Orell Fuessli CH
Stand: 20.01.2020
Zum Angebot