Angebote zu "Schrijven" (54 Treffer)

Kategorien

Shops

Persoonliyke Evolutie in de Samenleving
33,90 CHF *
ggf. zzgl. Versand

Mijn beroep is niet het zijn van een auteur, maar opeens gebeurde het,ik ontving zoveel boodschappen en gevoelens, dat het een noodzaak werdom te schrijven. Maar wie ben ik, dat is niet belangrijk. Ik ben alleenmaar gebruikt als een instrument van het GEHEEL, misschien als een medium.Het betreffende punt van dit schrijven is de inhoud van het boek. Dit boekprobeert de mens uit zijn slaap te wekken, die hij/zij heeft verkregendoor de conditionerende levenswijze van de maatschappij. Het boek heefttot doel, te trachten door met woorden, te laten kijken naar en te vindenwaarom hij of zij hier op aarde is. Al gedurende de activiteit van hetlezen, kan het gebeuren, dat hij/zij meer vrij komt van de gevangenis,die hij/zij gebouwd heeft voor zichzelf. Maar vanwege de evolutie van leven,dus het zijn van de verschillende wijzen van bestaan, zal het niet vooriedereen interessant zijn. Uiteindelijk is het boek ook geen roman. Ookzou het wel mogelijk kunnen zijn, dat door het lezen een start ontstaatvan een evolutionair proces van ontwaking.

Anbieter: Orell Fuessli CH
Stand: 20.01.2020
Zum Angebot
Werkbladen bewegingsonderwijs
54,90 CHF *
ggf. zzgl. Versand

Deze 'Werkbladen bij Basislessen bewegingsonderwijs deel 2 Spel' zijn een prettig hulpmiddel bij de methode 'Basislessen bewegingsonderwijs' die sinds 1990 haar weg naar het onderwijs heeft gevonden. Simon Ott stelde, vanuit zijn goede ervaringen met deze methode, handige werkbladen samen die gebaseerd zijn op het boek 'Basislessen bewegingsonderwijs Deel 2 - Spel'. De werkbladen neemt u als geheugensteun mee naar de gymzaal. U hoeft niet meer het boek 'Basislessen bewegingsonderwijs deel 2 - Spel' mee te nemen of een samenvatting te schrijven, kopieën te maken of teksten in dat boek te markeren. Een enkele keer zijn er nieuwe elementen aan de oorspronkelijke basisles toegevoegd. Simon Ott werkte bij het samenstellen nauw samen met de oorspronkelijke auteurs Wim van Gelder en Hans Stroes. Zodoende is 'Werkbladen Basislessen bewegingsonderwijs deel 2 - Spel' een uitstekende aanvulling op het boek 'Basislessen bewegingsonderwijs deel 2 - Spel' geworden. Voor alle duidelijkheid, bij het voorbereiden van de lessen blijft het laatstgenoemde boek nodig! Nieuw in deze tweede druk zijn: de Inleiding en Tips voor de gebruiker. Het uitgangspunt dat één les in de week wordt besteed aan `spel' en de andere aan 'toestellen', is verlaten. De auteurs raden aan om in plaats van een van de drie spelactiviteiten, één toestelactiviteit uit deel 1 in te passen. De aangepaste planning en de plattegronden zijn in de Inleiding beschreven. De rest van de inhoud is identiek aan de vorige druk.

Anbieter: Orell Fuessli CH
Stand: 20.01.2020
Zum Angebot
Schrijven leer je zo! Schrijfschrift 6B - 5 stuks
32,90 CHF *
ggf. zzgl. Versand

In schrijfschrift 6B schrijven kinderen betekenisvolle taal over, aan de hand van thema's. Deze zijn geselecteerd na een inventarisatie bij leeftijdsgenootjes uit goed 6. Elk thema wordt gepresenteerd op 2 pagina's. U kunt eventueel de kinderen zelf laten kiezen. De afbouw in liniatuur en daarmee de opbouw in moeilijkheidsgraad biedt u een diagnostisch moment. Bij elk thema wordt ook een creatieve opdracht aangereikt: de kinderen schrijven hun eigen verhaal en lezen dat voor.

Anbieter: Orell Fuessli CH
Stand: 20.01.2020
Zum Angebot
Bitácora 2 Nueva Edición Cuaderno de ejercicios
12,90 CHF *
zzgl. 3,50 CHF Versand

'Bitácora 2 nueva edición is een moderne en innovatieve methode die de mogelijkheid biedt om op een duidelijke en gemakkelijke wijze op drie verschillende onderdelen tegelijk vooruitgang te boeken: de woordenschatverwerving, het actieve taalgebruik en de ontwikkeling van het zelfstandig taalgebruik. Het werkboek bevat: Ongeveer 30 oefeningen per hoofdstuk die gericht zijn op verdieping en het eigen maken van de behandelde stof uit het tekstboek , oefeningen om zelf mee aan de slag te gaan, maar ook oefeningen die samenwerking vereisen, oefeningen op het gebied van grammatica, fonetiek, spreek- en luistervaardigheid en ook activiteiten waarbij de student een tekst zal schrijven en/of aan zal zetten tot bemiddelen in verschillende situaties, per hoofdstuk zijn er specifieke oefeningen om de belangrijkste woordenschat op te halen en eigen te maken en nieuwe oefeningen die uitgevoerd kunnen worden na het zien van de video aan het einde van elk hoofdstuk. '

Anbieter: Orell Fuessli CH
Stand: 20.01.2020
Zum Angebot
Schrijven Leer Je Zo! - Blanco Lijnenschrift 3 ...
16,90 CHF *
zzgl. 3,50 CHF Versand

Heeft een kind geen steun meer nodig van het kleurenraster dan kunt u het blanco lijnenschrift 3 aanbieden. De hulplijnen en het startblokje bieden het kind ondersteuning bij het starten met schrijven en een goede oriëntatie bij het bepalen van de grootte van de romp en de lengte van de stokken en staarten. Het schriftje wordt ingezet wanneer het schrijven tussen de kleurenrasters geen problemen meer oplevert. U kunt dit schrift ook gebruiken in taallessen. Soms blijken kinderen met schrijfproblemen de steun van de hulplijntjes ook in de hogere groepen nog nodig te hebben. Afhankelijk van hun motorische vaardigheid kunt u deze kinderen de blanco lijnenschriften 3, 4 en 5 aanreiken. Leren schrijven vraagt van kinderen veel inspanning. Daarom is het belangrijk dat ze deze uitdaging gemotiveerd en met plezier aangaan. Kinderen leren gemakkelijker lezen en schrijven als ze een schrift leren dat ze dagelijks om zich heen zien: het blokschrift. Schrijven leer je zo! kiest bewust voor blokschrift. De methode biedt twee leerlijnen Schrijven leer je zo! en Schrijven leer je zo! Plus. Daarmee zijn leerkrachten toegerust om les te geven aan alle leerlingen, ook aan de kinderen met specifieke onderwijsbehoeften. Alle kinderen krijgen zo het schrijfonderwijs dat ze verdienen.  De methode: • is te gebruiken naast elke taal- en leesmethode; • integreert speelse motorische oefeningen; • volgt de schrijfmotorische ontwikkeling met behulp van een digitaal leerlingvolgsysteem; • is innovatief in het aanleren van een correcte schrijfhouding en -beweging; • maakt gebruik van unieke didactische middelen zoals kleurenrasters en verkeerslichten; • biedt een cd-rom met letter- en cijferanimaties en de mogelijkheid zelf werkbladen te maken. Schrijven leer je zo! is ontwikkeld door Henk Schweitzer. Aan de basis van de methode ligt een veelzijdige praktijkervaring. Schweitzer was motorisch remedial teacher, werkte met kinderen met schrijfproblemen en was als schrijfdocent verbonden aan de Hogeschool Inholland. Tegenwoordig is hij directeur van een basisschool.

Anbieter: Orell Fuessli CH
Stand: 20.01.2020
Zum Angebot
Steal like an artist
19,90 CHF *
zzgl. 3,50 CHF Versand

Aan de hand van tien praktische en verrassende inzichten zet Steal like an artist je op weg naar meer creativiteit. Met als belangrijkste tip: beter slim gejat dan slecht bedacht. Want Picasso wist het al: 'Kunst is diefstal.' Ideeën die zomaar uit het niets komen, zijn meestal niet de beste - als ze al bestaan. Laat je dus volop inspireren door het werk van anderen, steel goede ideeën en zet ze naar je hand. Volg je interesses, waar ze je ook naartoe leiden. Vroeg of laat wordt die hobby misschien wel je levenswerk. Vergeet het cliché dat je moet schrijven over wat je al weet. Schrijf in de plaats daarvan het boek dat je wilt lezen, maak de film die je wilt zien. En bovenal: wees steeds vriendelijk, blijf uit de schulden en durf af en toe saai te zijn. Want alleen dan zul je voor jezelf ruimte creëren om grenzen te verleggen. Beter slim gejat dan slecht bedacht Je kunt al beginnen vóórdat je weet wie je bent Schrijf het boek dat je zelf wilt lezen Gebruik je handen Nevenprojecten en hobby's zijn belangrijk Maak goed werk en deel het met anderen Grenzen bestaan niet meer Wees vriendelijk (we leven in een kleine wereld) Wees saai (alleen zo raakt je werk af) Creativiteit is schrappen

Anbieter: Orell Fuessli CH
Stand: 20.01.2020
Zum Angebot
Schrijven leer je zo! Schrijfschrift 5B -  5 stuks
34,90 CHF *
ggf. zzgl. Versand

In Schrijfschrift 5B schrijven kinderen betekenisvolle taal over, aan de hand van thema's. Deze zijn geselecteerd na een inventarisatie bij leeftijdsgenootjes uit groep 5. Elk thema wordt gepresenteerd op 2 pagina's. U kunt eventueel de kinderen zelf laten kiezen. De kinderen schrijven nu zonder de ondersteuning van de verkeerslichten of de groene startpuntjes voor het begin van de letter. De liniatuur wordt voor het overschrijven geleidelijk afgebouwd.

Anbieter: Orell Fuessli CH
Stand: 20.01.2020
Zum Angebot
Miesen, B: Liefde voor het leven
22,90 CHF *
zzgl. 3,50 CHF Versand

Als ik ooit een wilsbeschikking onderteken, zal ik daarin schrijven: Laat mij, in geval van dementie, niet in de steek', zei Bère Miesen – de auteur van dit boek – in zijn intreerede als Lector PsychoGeriatrie. Bij dementie levert de patiënt een voortdurend gevecht tegen verlies van controle en veiligheid. Het is een gevecht tegen de bierkaai, dat pas eindigt bij de dood. Het zijn de mensen in de zorg die ervoor zorgen dat dementerenden en hun familie daarbij niet in de steek gelaten worden en troost bieden.In dit boek schetst de auteur vanuit een psychosociaal perspectief het lijden van mensen met dementie en hun familie. Deze mensen hebben behoefte aan – en recht op – zorg die meer behelst dan wat de basiszorg te bieden heeft. Vanuit dit perspectief maakt de auteur duidelijk wat de opdracht is waar verzorgenden en andere hulpverleners dagelijks voor staan. Ondersteuning en professionalisering horen hierbij vanzelfsprekend te zijn. Daarom worden in Liefde voor het leven praktische overlegstructuren beschreven waardoor verzorgenden kunnen profiteren van de deskundigheid van andere disciplines. Het is de hoogste tijd dat de kwaliteit van de zorg aan zo'n 250.000 mensen met dementie een krachtige impuls krijgt. Daaraan levert dit boek een substantiële bijdrage.

Anbieter: Orell Fuessli CH
Stand: 20.01.2020
Zum Angebot
Handleiding Medisch-Wetenschappelijk Onderzoek
66,90 CHF *
ggf. zzgl. Versand

De moderne geneeskunde is in belangrijke mate gefundeerd op resultaten van medisch-wetenschappelijk onderzoek. Nieuwe inzichten in preventie, diagnose en prognose van ziekten kunnen alleen tot stand komen door degelijk uitgevoerd wetenschappelijk onderzoek. Evenzo kan de effectiviteit van een behandeling alleen door middel van goed onderzoek worden geëvalueerd. Kortom, medisch-wetenschappelijk onderzoek onderbouwt de toepassing van geneeskunde. Op basis van een 12-stappenplan biedt de Handleiding medisch-wetenschappelijk onderzoek de lezer een praktische handreiking bij de opzet en uitvoering van onderzoek. Een uitstekend hulpmiddel voor de: -arts(-assistent) die een wetenschappelijk artikel wil publiceren; -junior onderzoeker bij de aanvang van een onderzoek; -student die een scriptie of wetenschappelijk verslag wil schrijven; Deze achtste druk is geheel geactualiseerd. Er ligt nu meer nadruk op de context waarin het onderzoek plaatsvindt: wat is de relevantie voor mens en maatschappij, welke belangen zijn er, en hoe kan onderzoek integer en transparant blijven. Het aantal vormen van onderzoek is uitgebreid, o.a. met chirurgisch onderzoek, laboratoriumexperimenten, Big Data en data-gedreven studies. Actuele ontwikkelingen op het gebied van wetenschappelijke informatievoorziening, open access, organisatie en financiering en wetenschappelijke toetsing zijn verwerkt. Met moderne voorbeelden wordt ook de laboratoriumonderzoeker aangesproken. Het volledige boek is ook digitaal beschikbaar met samenvattingen en toetsvragen per hoofdstuk en interessante en verdiepende links.

Anbieter: Orell Fuessli CH
Stand: 20.01.2020
Zum Angebot