Angebote zu "Stand" (55 Treffer)

Kategorien

Shops

Mulisch: Een hoorcollege over het oeuvre van Ha...
9,95 € *
ggf. zzgl. Versand

Het oeuvre van Harry Mulisch is complex en intrigerend. Die complexiteit staat de samenhang niet in de weg, en die samenhang sluit op zijn beurt weer niet de verrassing uit. Bepaalde thema's keren terug, maar steeds in verschillende inkledingen. Er zijn vaste personages, maar de vermom­mingen wisselen zo dat het niet makkelijk is om het patroon erachter te ontdekken. Vanaf zijn boekdebuut in 1952 tot zijn laatste roman in 2001 is zijn stijl sterk gewijzigd, maar de grote vragen die hij in zijn werk stelt, zijn dezelfde gebleven. In zes hoorcolleges analyseert Mulisch-kenner Marita Mathijsen zijn oeuvre, vanaf de vroegste werken tot de laatste, inclusief de nog niet gepubliceerde werken uit de nalatenschap. Deze uitgave is tot stand gekomen i.s.m. Spui25. Inhoud: Deel 1: Eerste periode: het ontstaan van het schrijverschap, Hoofdstuk 1: De geboorte van een schrijver, Hoofdstuk 2: Het eerste boek, Hoofdstuk 3: archibald strohalm: de doorbraak, Deel 2: Tweede periode: vernietiging als kunstbegrip, Hoofdstuk 4: Biografische ontwikkelingen, Hoofdstuk 5: De diamant: een schelmenroman, Hoofdstuk 6: Productiviteit en positionering, Deel 3: Derde periode: wantrouwen in de fictie, Hoofdstuk 7: De Eichmann-ervaring, Hoofdstuk 8: De mislukkingen in de fictie, Hoofdstuk 9: Volop in de politiek, Deel 4: Vierde periode: de terugkeer van de romanschrijver, Hoofdstuk 10: Twee vrouwen en de Orpheusmythe, Hoofdstuk 11: De aanslag: opnieuw de oorlog, Hoofdstuk 12: Hoogste tijd en de grondslagen van het schrijverschap, Deel 5: Vijfde periode: het scheppingsexperiment, Hoofdstuk 13: De apotheose. PLEASE NOTE: When you purchase this title, the accompanying reference material will be available in your Library section along with the audio. 1. Dutch. Marita Mathijsen. http://samples.audible.de/bk/hoac/000077/bk_hoac_000077_sample.mp3.

Anbieter: Audible
Stand: 07.06.2020
Zum Angebot
De Staat en zijn Recht: Een hoorcollege politie...
9,95 € *
ggf. zzgl. Versand

Op energieke wijze vertelt Willem Zwalve over de nauwe verbondenheid tussen de historische ontwikkeling van het recht en de vorming van nationale staten in West-Europa. Over de invloed van het Romeins recht die veel verder reikt dan de eerste paar eeuwen na Christus. En hoe het samenstellen van wetboeken werd gebruikt voor het versterken van het nationale bewustzijn. Van de Romeinen tot aan de middeleeuwse koningen. Van de moderniserende staatslieden van de 19e eeuw tot aan de Europese ambtenaren van nu. Dit product is tot stand gekomen in samenwerking met Studium Generale van de Universiteit Leiden. Inhoud: Blok 1: De staat vindt zijn recht: Over het privaatrecht van Rome en de overname van het Romeinse recht in de Middeleeuwen. Blok 2: De staat vindt zijn territoir: Over het gewoonterecht en de juridische pluriformiteit als basis van de rechtsorde van het ancien régime. Blok 3: De staat vindt zijn wet: Over de grenzen van de wetgevende bevoegdheid van de staat van het ancien régime en het ontstaan van de totalitaire staat. Blok 4: De staat schept zijn volk: Over nationalisme en codificatie in de negentiende eeuw, het supranationale staatsidee en het subsidiariteitsbeginsel. The PDF booklet that accompanies this selection will be automatically added to My Library after the purchase. 1. Dutch. Willem Zwalve. http://samples.audible.de/bk/hoac/000019/bk_hoac_000019_sample.mp3.

Anbieter: Audible
Stand: 07.06.2020
Zum Angebot
Godsdienstfilosofie: Een hoorcollege over relig...
9,95 € *
ggf. zzgl. Versand

In de afgelopen halve eeuw is Nederland geseculariseerd en hebben velen die godsdienstig waren opgevoed hun belangstelling voor religie grotendeels verloren. De mensheid als geheel seculariseert echter niet, integendeel. Vooral door de grotere vruchtbaarheid van religieuze bevolkingen zijn godsdiensten bezig aan een demografische inhaalslag, die het belang van religie in de wereld sterk doet toenemen. Doordat nieuwe technologieën de aardbol tot een dorp hebben gereduceerd en door moderne migratiebewegingen botsen de verschillende levensbeschouwingen heftig op elkaar en wordt opnieuw de vraag urgent: wat moeten we ervan denken? Deze vraag, of beter het complex van specifieke vragen die erachter schuil gaan, is het onderwerp van de godsdienstfilosofie. Kan men ooit goede redenen hebben om geloof te hechten aan openbaringen? Wat is de waarschijnlijkheid dat zich een bepaald wonder heeft voorgedaan, zoals de opstanding van Jezus? Kunnen we goede argumenten ontwikkelen voor het bestaan van God of goden? Hoe verhoudt godsdienst zich tot wetenschappelijke kennis, zoals de evolutietheorie? Is godsdienst noodzakelijk als fundering voor de moraal? Hoe moeten we religieus taalgebruik interpreteren? Indien godsdienstige opvattingen naar alle waarschijnlijkheid onwaar zijn, hoe moeten we dan verklaren dat vrijwel alle volkeren godsdiensten kennen? Met andere woorden: wat zijn de beste wetenschappelijke verklaringen van het verschijnsel godsdienst? Deze lezing is tot stand gekomen in samenwerking met Studium Generale Utrecht. Inhoud: Hoofdstuk 1: De diversiteit van godsdiensten: Blok 1: prolegomena, Blok 2: de definitie van Godsdienst, Blok 3: het primaat van de godsdienstfilosofie. The PDF booklet that accompanies this selection will be automatically added to My Library after the purchase. 1. Dutch. Herman Philipse. http://samples.audible.de/bk/hoac/000040/bk_hoac_000040_sample.mp3.

Anbieter: Audible
Stand: 07.06.2020
Zum Angebot
De wereld van het geld: Een hoorcollege over de...
9,95 € *
ggf. zzgl. Versand

Sinds de crisis hebben we vaak negatieve associaties bij de financiële wereld. Beurzen zijn gokhallen, bankiers zijn graaiers, beleggers impulsief. Maar is dit terecht? In hun colleges "De wereld van het geld" onderzoeken economisch historici Joost Jonker en Oscar Gelderblom de wereld van het geld. De wereld van biljetten en bitcoins, belasting en bedrijven, beurzen en beleggen, banken en crises. De financiële sector is niet altijd even doorzichtig, maar heeft wel enorme invloed. We hebben er veel aan te danken: niet alleen materiële welvaart, maar ook vrede en stabiliteit. Het VOC-aandeel was het eerste waardepapier, vergelijkbaar met het huidige aandeel, waardoor burgers grote projecten konden financieren. Parlementen ontstonden doordat vorsten moesten onderhandelen met hun onderdanen over belastingen. En banken en bankiers maakten de renaissance mogelijk. Maar kunnen we ook leven in een wereld zonder geld? Een briefje van €100,- is slechts waard wat de ander er voor in ruil geeft. De opkomst van de bitcoin lijkt aan te tonen dat er alternatieven zijn. Wat betekent dat voor de toekomst? Dit hoorcollege is tot stand gekomen i.s.m. Studium Generale Universiteit Utrecht. Inhoud: College 1: Biljetten en bitcoins (Joost Jonker); Hoofdstuk 1: Het wezen van geld Hoofdstuk, 2: De werking van geld Hoofdstuk, 3: Heden en toekomst; College 2: Belasting en bedrijven (Oscar Gelderblom); Hoofdstuk 4: De Belastingkampioen, Hoofdstuk 5: Revolutie!, Hoofdstuk 6: Belasting is politiek; College 3: Beurzen en beleggen (Oscar Gelderblom); Hoofdstuk 7: Beleggen, wat heb je eraan?, Hoofdstuk 8: Wie belegt er eigenlijk?, Hoofdstuk 9: Het nut van financiële experts; College 4: Banken en crises (Joost Jonker); Hoofdstuk 10: Crises, Hoofdstuk11: Banken, Hoofdst 1. Dutch. Joost Jonker, Oscar Gelderblom. http://samples.audible.de/bk/hoac/000501/bk_hoac_000501_sample.mp3.

Anbieter: Audible
Stand: 07.06.2020
Zum Angebot
Weggevoerd (eBook, ePUB)
0,99 € *
ggf. zzgl. Versand

Als Delia de naakte man ziet die uit de stormachtige zee oprijst, weet ze dat hij geen gewone starveling is. Deze goddelijke vreemdeling met zijn krachtige en knappe voorkomen redt haar van de verdrinkingsdood, maar vraagt daar wel iets voor terug: haarzelf. NB: Weggevoerd is een kort verhaal van ongeveer 8000 woorden (50 pagina's) in de wereld van de Krinar-kronieken. Het gaat over het begin van de relatie tussen Arus en Delia in het oude Griekenland. Je kunt dit verhaal op zichzelf stand lezen voor óf na de Krinar-kronieken.

Anbieter: buecher
Stand: 07.06.2020
Zum Angebot
Weggevoerd (eBook, ePUB)
0,99 € *
ggf. zzgl. Versand

Als Delia de naakte man ziet die uit de stormachtige zee oprijst, weet ze dat hij geen gewone starveling is. Deze goddelijke vreemdeling met zijn krachtige en knappe voorkomen redt haar van de verdrinkingsdood, maar vraagt daar wel iets voor terug: haarzelf. NB: Weggevoerd is een kort verhaal van ongeveer 8000 woorden (50 pagina's) in de wereld van de Krinar-kronieken. Het gaat over het begin van de relatie tussen Arus en Delia in het oude Griekenland. Je kunt dit verhaal op zichzelf stand lezen voor óf na de Krinar-kronieken.

Anbieter: buecher
Stand: 07.06.2020
Zum Angebot
Oorlog in de oudheid: Een hoorcollege over veld...
9,95 € *
ggf. zzgl. Versand

Hoe voerden de oude Grieken oorlog? Op welke wijze organiseerde Alexander de Grote de lange veldtochten, de bevoorrading van zijn soldaten en welke middelen had hij om zijn opgebouwde rijk te verdedigen? Hoe organiseerden de Romeinen hun strategische communicatie en hoezeer verschilde die van de Grieken? De legers van de Grieken en Romeinen bestonden vaak uit huursoldaten en waren meestal lang onderweg. Henk Singor verhaalt over de militaire geschiedenis van het archaïsche Griekenland tot en met het Romeinse Keizerrijk, met oog voor details van het soldatenleven. Dit hoorcollege kwam tot stand in samenwerking met Studium Generale Universiteit Leiden. Inhoud : Hoofdstuk 1: Homerische oorlogvoering; Hoofdstuk 2: Het Archaïsche Griekenland (7de - 6de eeuw); Hoofdstuk 3: klassieke periode: oorlog te land in de 5de eeuw; Hoofdstuk 4: Ontwikkelingen in de 4de eeuw voor Christus; Hoofdstuk 5: De opkomst van Macedonië onder Filipponos en Alexander; Hoofdstuk 6: Alexanders veroveringstocht (334-323); Hoofdstuk 7: Hellenistische oorlogvoering (eind 4de - eind 1ste eeuw voor Christus); Hoofdstuk 8: Rome en Romeinse oorlogvoering tot in de 2de eeuw voor Christus; Hoofdstuk 9: De laatste eeuw van de Romeinse Republiek; Hoofdstuk 10: Augustus en de reorganisatie van het rijk; Hoofdstuk 11: De bloeitijd van het keizerrijk (1ste en 2de eeuw); Hoofdstuk 12: Veranderingen in de 3de eeuw na Christus. The PDF booklet that accompanies this selection will be automatically added to My Library after the purchase. 1. Dutch. Henk Singor. http://samples.audible.de/bk/hoac/000082/bk_hoac_000082_sample.mp3.

Anbieter: Audible
Stand: 07.06.2020
Zum Angebot
Het Bewustzijn: Een hoorcollege over de filosof...
9,95 € *
ggf. zzgl. Versand

We zijn ons bewust van de dingen om ons heen en van onszelf. Maar wat is dat bewustzijn precies? Het bewustzijn is al eeuwen een lastig maar interessant fenomeen binnen de filosofie en de natuurwetenschappen. In dit college gaat Bas Haring in op die geschiedenis en eindigt met moderne natuurwetenschappelijke visies op bewustzijn. Ondertussen komen vragen als de volgende aan de orde: bestaat bewustzijn echt of is het een illusie? Hebben dieren het ook? Hoe kan ons bewustzijn tot stand komen in ons brein? En wat is de relatie tussen bewustzijn, identiteit en vrije wil? Inhoud: Hoofdstuk 1: Bewustzijn is een raadsel, Hoofdstuk 2: Een korte geschiedenis: Descartes, Hoofdstuk 3: Het brein, Hoofdstuk 4: Ons brein en bewustzijn, Hoofdstuk 5: Emergentie en bewustzijn, Hoofdstuk 6: Hebben dieren en computers bewustzijn? The PDF booklet that accompanies this selection will be automatically added to My Library after the purchase. 1. Dutch. Bas Haring. http://samples.audible.de/bk/hoac/000046/bk_hoac_000046_sample.mp3.

Anbieter: Audible
Stand: 07.06.2020
Zum Angebot
Romeo en Julia, Hörbuch, Digital, 1, 154min
9,95 € *
ggf. zzgl. Versand

Het is te snel, te wild, te roekeloos. Teveel een bliksemschicht die al weer weg is als iemand zegt ‘het bliksemt’. Slaap wel, liefste. De liefde is ontloken." Julia, II.2 Op een gemaskerd bal worden de jonge Romeo en Julia op slag verliefd. Maar hun families zullen een huwelijk nooit toestaan... Daarmee begint het bekendste liefdesdrama ter wereld. De thema's van het stuk zijn oeroud en even tragisch als romantisch. Hartstocht gedwarsboomd door haat. Jeugdige onschuld, onbezonnenheid en opstandigheid tegen de oudere generatie. Liefde die weigert zich neer te leggen bij onoverbrugbare verschillen in cultuur en afkomst. Ook al ligt het noodlot op de loer. Maar welk verliefd hart wil daar ooit van weten? Voor het eerst in de geschiedenis verschijnt er een volledige Nederlandse audioversie van Shakespeare's meesterwerk "Romeo en Julia". Deze productie kwam mede tot stand dankzij een bijdrage van het VSB Fonds. The PDF booklet that accompanies this selection will be automatically added to My Library after the purchase. 1. Dutch. Toneelgroep De Geest. http://samples.audible.de/bk/hoac/000090/bk_hoac_000090_sample.mp3.

Anbieter: Audible
Stand: 07.06.2020
Zum Angebot